breadcrumbs_revolution_theme
Договір публічної оферти
 
 
Компанія ENVY SPORT GROUP, електронна пошта: sale.envy@gmail.com, що діє на підставі Свідоцтва про реєстрацію №  2000600010001004934, іменований надалі “Виконавець”, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб укласти договір про надання послуг (надалі «Договір») на нижчевикладених умовах:
 
Визначення термінів:
 
1.1.  Товар -  товари, зображення та/або опис яких розміщено на Сайті, що надаються Виконавцем в порядку та на умовах, визначених цим Договором та Правилами отримання Послуг, що є невід’ємною частиною Договору.
 
1.2. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця) укласти даний Договір на визначених умовах., адресована необмеженому колу фізичних осіб, стосується укладення електронного договору купівлі-продажу Товарів на визначених Виконавцем
умовах.
 
1.3. Сайт -  веб-сайт, що розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://www.envy-sport.com.ua, включаючи всі його веб-сторінки.
 
1.4.Акцепт  – повне, безумовне та беззастережне прийняття Споживачем умов Публічної оферти даного Договору та Правил отримання Послуг.
 
1.5.  Споживач/Покупець/Користувач – фізична особа, що переглядає інформацію на Сайті та/або замовляє, та/або отримує, та/або резервує Товари із використанням технічних інструментів Сайту.
 
1.5.1. Одержувач – Споживач, або особа, яка від імені Покупця фактично отримує Товар, що був доставлений Компанією-перевізником.
 
1.5.2. Замовлення – належним чином оформлений та розміщений за допомогою Сайту запит Користувача на здійснення купівлі обраних ним Товарів.
1.6. Виконавець – ФОП _____ Анісімова Олена ______________
1.7. Сторони – Користувач/Покупець/Споживач та Виконавець.
1.8. Правила отримання Товару – умови придбання Товару, яких повинен дотримуватися Споживач задля отримання Товару в рамках цього Договору, є його невід’ємною частиною та є єдиним джерелом врегулювання всіх відносин між Споживачем та Виконавцем, що виникають в процесі придбання Товару.
1.9. Реєстрація – заповнення Користувачем відповідної форми на Сайті з зазначенням необхідних для ідентифікації
даних.
 
Особистий кабінет – сторінка Сайту, що містить історію замовлень Користувача/Покупця,
зроблених за допомогою Сайту та персональну інформацію, вказану при Реєстрації. Власний кабінет Покупця може містити також іншу інформацію, необхідну для ідентифікації Користувача/Покупця та оформлення замовлень, об’єм якої визначається Виконавцем.
Гаряча лінія – один з засобів інформаційної підтримки. Номер телефону Гарячої лінії:
063 437 71 16. Гаряча лінія працює з 09:00 до 22:00 з понеділка по неділю включно.
 
1. Загальні положення
1.1.
Інформація, що розміщена на Сайті, містить умови пропозиції придбання Товару
і являє собою Публічну оферту Виконавця, адресовану невизначеному колу осіб - користувачам Сайту.
1.2.
Акцептом є факт реєстрації Користувача/Покупця
на сайті, який є вираженим
наміром Користувача/Покупця
здійснити придбання обраних на Сайті Товарів.
1.3
. Акцептом Користувач/Покупець
засвідчує свою повну та беззаперечну згоду зі всіма положеннями та правилами
цієї Публічної оферти без будь-яких виключень і обмежень, та підтверджує, що він ознайомлений з її умовами до моменту вчинення Акцепту.
1.4.
Договір вважається укладеним з моменту підтвердження реєстрації.
1.5. Оплата товару здійснюється виключно у гривні
шляхом безготівкового розрахунку/готівкою за фактом доставки.
2.
Інформація про Товар, ціна Товару
2.1. Представлені фотозразки містять один та більше видів товару певного артикулу та текстову інформацію про артикул, доступні розміри, вартість за одиницю товару та інше.
2.2. Вартість товару, представленого на Сайті вказана з урахуванням ПДВ.
2.3.
Відомості, розміщені на сайті https://www.envy-sport.com.ua, мають виключно інформативний характер.
3. Порядок оформлення Замовлення
3.1.
Користувач/Покупець має самостійно оформити Замовлення на будь-який товар, який є доступним для Замовлення на Сайті.
3.2. У випадку відсутності Замовленого товару, Представник Виконавця зобов’язаний довести до відома Користувача/Покупця таку інформацію за допомогою засобів зв’язку, залишеними Користувачем/Покупцем при реєстрації на Сайті.
3.3. У випадку відсутності Замовленого товару Користувач/Покупець
має право замінити його на Товар аналогічної моделі або анулювати Замовлення зателефонувавши на номер Гарячої лінії.
3.4.
Користувач/Покупець має право скасувати замовлення
зателефонувавши на номер Гарячої лінії.
4.
Доставка товарів
4.1. Доставка товарів, замовлених на Сайті, здійснюється службами
доставки по території України відповідно до умов, вказаних на сайті в розділі «Доставка»
або шляхом самовивозу із зазначеного при Замовленні магазину.
4.2. Разом із Замовленням Покупцю надаються передбачені чинним законодавством документи.
4.3. При отриманні Товару Покупець зобов’язаний перевірити товар за кількістю, якістю, асортиментом та
комплектністю.
4.4. Фактом приймання Товару Покупцем є оплата Товару.
4.5. У випадку, якщо доставка Замовлень здійснюється службами доставки (далі –
«Компанії-перевізники»), шляхом Акцепту цієї Публічної оферти, Покупець у повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів Компаній-перевізників. З умовами таких Правил можна ознайомитись на веб-сайтах відповідних Компаній-перевізників.
4.6. Ризик випадкової загибелі та/або випадкового пошкодження Товару переходить до Одержувача з моменту передачі йому Замовлення і проставлення Одержувачем підпису в документах, що підтверджують доставку
Замовлення.
5. Повернення Товару.
5.1. Повернення Товару належної якості.
5.1.1. Повернення Товару належної якості здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів»№1023-XII від 12.05.1991 (зі змінами та доповненнями).
5.1.2. Покупець має право відмовитися від поставленого товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів з
моменту отримання Товару виключно за умови, що збережено Товарний вид, споживчі властивості Товару, фабричну упаковку, ярлики та розрахунковий документ (електронний документ, квитанцію, товарний чи касовий чек, талон або інший документ, що підтверджує факт отримання коштів, із зазначенням дати здійснення розрахунку).
5.1.3. Повернення Товару належної якості, доставка якого була здійснена Компаніями-перевізниками, здійснюється за рахунок Покупця.
5.2. Повернення Товару неналежної якості.
5.2.1.
На товари, що реалізуються Виконавцем, встановлено гарантійний строк від 30 календарних
днів з дня продажу або початку сезону. Детальну інформацію Покупець може дізнатися на сайті у розділі «Гарантія». У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків,
споживач має право вимагати в порядку, встановленому Законом України «Про захист прав споживачів»:
1) пропорційного зменшення ціни,
2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;
3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару.
6.1. Виконавець має право:
6.1.1. В односторонньому порядку призупинити продаж Товарів та надання послуг доставки (відмовити у оформленні Замовлення/продажі та доставці Товарів) у випадку порушення Користувачем/Покупцем умов Публічної оферти;
6.1.2. На власний розсуд, в односторонньому порядку змінювати ціну на Товари. У будь-якому випадку, ціна Товару підтвердженого Виконавцем Замовлення залишається незмінною;
6.1.3. У разі відсутності замовлених Покупцем Товарів Виконавець вправі виключити зазначений Товар із Замовлення / анулювати Замовлення Покупця, обов’язково повідомивши про це Покупця шляхом направлення відповідного електронного повідомлення за адресою електронної пошти, вказаної Покупцем при реєстрації або дзвінком оператора Call-центру на вказаний Користувачем/Покупцем номер телефону;
6.1.4. На власний розсуд, в односторонньому порядку вносити зміни до умов Публічної оферти, шляхом її розміщення (оприлюднення) в новій редакції на Сайті. Зміни вступають в силу з моменту їх розміщення (оприлюднення), якщо інший строк вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.
6.1.5. Розміщувати на Сайті інформацію про рекламні заходи та маркетингові активності, які проводяться чи будуть проводитись Продавцем та/або третіми особами-партнерами Продавця. Також, відповідно до умов цієї Публічної оферти та Політики конфіденційності, надсилати на адресу електронної пошти Користувачів електронні листи з інформацією про новини, рекламні заходи, маркетингові активності, інші комерційні пропозиції Виконавцем;
6.1.6. Організовувати доставку Замовлень, залучаючи до надання послуг з доставки третіх осіб.
6.2. Виконавець зобов’язується:
6.2.1. Після здійснення підтвердження Замовлення, виконувати належним чином оформлені та підтверджені Замовлення;
6.2.2. Доставити Товари згідно з оформленим Замовленням та умовами Публічної оферти;
6.2.3. Перевірити кількісні та якісні характеристики Товару під час його пакування та підготовки до доставки;
6.2.4.
Жодним чином не розголошувати інформацію про персональні дані Користувачів та Покупців, паролі та інші дані доступу відповідно до Правил Безпеки, що розміщені
на Сайті;
6.2.5. Надати кожному Користувачеві можливість відмовитись від отримання рекламних матеріалів та інших комерційних пропозицій Виконавцем, що направляються останнім на адресу електронної пошти, вказаної при реєстрації на сайті.
7.
Права та обов’язки Користувача/Покупця.
7.1. Користувач/Покупець має право:
7.1.1. Обрати Товари, оформлювати та направляти Замовлення на відповідних сторінках Сайту;
7.1.2. Вимагати від Виконавця виконання умов та обов’язків, що передбачені цією Публічною
офертою;
7.1.3. Відмовитись від отримання рекламних матеріалів та інших комерційних пропозицій Виконавця, що направляються останнім на адресу електронної пошти Користувача.
7.2. Користувач/Покупець зобов’язується:
7.2.1. До моменту Акцепту цієї Публічної оферти ознайомитись з усіма її умовами та положеннями;
7.2.3.
Ознайомитись з інформацією про Товар (його описом), яка розміщена на Сайті, до моменту оформлення та направлення Замовлення;
7.2.4. Належним чином оплатити та отримати оформлене відповідно до умов цієї Публічної оферти Замовлення;
7.2.5.
При реєстрації та/або при оформленні Замовлення надати Виконавцю повну інформацію, що необхідна для здійснення доставки Замовлення. Користувач/Покупець несе повну відповідальність за надання неправдивих відомостей, що спричинили неможливість належного виконання Виконавцем своїх зобов'язань перед Клієнтом/Покупцем.
7.2.6. При одержанні Замовлення впевнитися у цілісності та комплектності Товару шляхом огляду вмісту Замовлення. У випадку виявлення пошкоджень чи неповної комплектації Товару –
зафіксувати всі відмінності в Акті, який разом із Покупцем повинна підписати особа, яка здійснила доставку Замовлення.
7.2.7. Ознайомитись з Правилами перевезення вантажів Компаній-перевізників до моменту оформлення Замовлення.
8.Відповідальність сторін. Порядок вирішення спорів.
8.1. Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування та
можливі перебої в мережі передачі даних (в тому числі, глобальної мережі Інтернет), за
допомогою яких здійснюється доступ до Сайту.
8.2. Будь-яка скарга або претензія Користувача/Покупця має бути оформлена в письмовій формі. Виконавцем будуть прийняті усі необхідні заходи щодо задоволення скарги/претензії Користувача/Покупця, якщо така скарга/претензія буде обґрунтованою та оформленою відповідно до чинного законодавства України.
8.3. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді згідно матеріального і процесуального права України, з дотриманням умов щодо підсудності та підвідомчості.
10. Застереження щодо збору та обробки персональних даних.
10.1. При акцепті договору Користувач/ Покупець надає свою згоду на збір та обробку персональних даних відповідно до Закону України від 01 червня 2010 № 2297- VI « Про захист персональних даних».
10.2. Будь-яка інформація, отримана від Користувача / Покупця, ніколи і ні за яких умов не буде надана третім
особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
10.3. Надана користувачем / покупцем інформація використовується при обробці Замовлення, а також для надання Користувачу/Покупцю комерційних пропозицій Виконавця.
10.4. Особисті відомості можна змінити, оновити або видалити в будь-який час в розділі «Особистий кабінет».
10.5. Для того щоб забезпечити Користувача/Покупця інформацією щодо продукції, розміщеної на сайті, Виконавець може надсилати на вказану при реєстрації адресу електронної пошти інформаційні повідомлення.
10.6.
Персональні дані Користувача / Покупця обробляються відповідно до Закону України від 01 червня 2010 № 2297- VI « Про захист персональних даних» та Правил Безпеки, зазначених у розділі Сайту «Безпека».
11. Інше.
11.1. До відносин між Користувачем/Покупцем та Виконавцем застосовуються положення чинного законодавства України.
11.2.
Фотографії Товару, що містяться на сторінках Сайту, можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду Товару. Описи/характеристики, що супроводжують Товар, не претендують на всезагальну вичерпність інформації і можуть містити друкарські помилки. Для уточнення інформації щодо Товару Користувач повинен звернутися за номером Гарячої лінії.
11.3.
Виконавець може здійснювати аудіо фіксацію розмов на Гарячій лінії, з використанням
відповідного телекомунікаційного обладнання, за умови повідомлення Користувачів / Покупців про факт здійснення аудіо фіксації шляхом усного застереження. Такий запис може вчинятись Виконавцем для реалізації останнім своїх прав та законних інтересів а також, з метою підвищення якості надання послуг тощо. Виконавець керується твердженням, що Користувач / Покупець, який не згоден з аудіо фіксацією
розмови, має змогу не продовжувати спілкування з оператором Гарячої лінії після отримання повідомлення про здійснення аудіо фіксування.
11.4 Виконавець залишає за собою право розширювати і скорочувати товарну пропозицію, представлену на Сайті.